Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

How humanness shapes mathematics: reflections from Sir Andrew Wiles » Heidelberg Laureate Forum » SciLogs - Wissenschaftsblogs

How humanness shapes mathematics: reflections from Sir Andrew Wiles » Heidelberg Laureate Forum » SciLogs - Wissenschaftsblogs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου