Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Θα αναρτώνται νέα που αφορούν στις εξελίξεις των Μαθηματικών και των εργατών τους.
Καθώς επίσης και σχετικές εκδηλώσεις, συνέδρια κλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου